Hulp gezocht!

Op 12 mei is er weer de landelijke KWF promodag voor het werven van vrijwilligers.
Omdat er de laatste keer weinig vrijwilligers zijn geworven willen wij het dit jaar anders doen.

In de wijken waar collectanten nodig zijn gaan we deur aan deur flyeren.
Mocht u op die dag 2 uurtjes vrij hebben om te helpen, stuur dan een mail naar:

voorzitter@kwfede.nl

Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Geef een reactie